Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2017

Ετήσια Έκθεση 2017 και Σχέδιο Δράσης ΚΑΛΟ του ΥΠΕΚΑΑ

Ετήσια Έκθεση 2017 και Σχέδιο Δράσης για την Ανάπτυξη του Οικοσυστήματος της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας 2017-2023, Ειδική Γραμματεία Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αύγουστος 2017:
http://www.ypakp.gr/uploads/docs/10678.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου