Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου 2018

Ετήσια Έκθεση Κ.ΑΛ.Ο. 2018

Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία ΚΑΛΟ
Ετήσια Έκθεση 2018
Ειδική Γραμματεία Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Αύγουστος 2018:
https://kalo.gov.gr/wp-content/uploads/2018/09/kalo_annualreport2018.pdf

Τετάρτη 16 Μαΐου 2018

Έκθεση για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία στην Ελλάδα

"Έκθεση για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία στην Ελλάδα" (2017).
British Council - Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Υπηρεσία Στήριξης Διαρθρωτικών  Μεταρρυθμίσεων (SRSS) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:
https://foreis-kalo.gr/sites/files/SSE_in_Greece_GR.pdf