Τρίτη 21 Μαρτίου 2017

Βιντεοσκοπημένες οι εργασίες της Πανελλαδικής Συνάντησης συνεργατικών εγχειρημάτων Κ.ΑΛ.Ο., Καρδίτσα, 18-19.3.2017

Βιντεοσκοπημένες οι εργασίες της Πανελλαδικής Συνάντησης συνεργατικών εγχειρημάτων Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.), που πραγματοποιήθηκε στην Καρδίτσα στις 18 και 19 Μαρτίου 2017.

Θεματική συνεδρίαση 1 (Α΄μέρος). Τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα συνεργατικά εγχειρήματα (ΚΟΙΝΣΕΠ, συνεταιρισμοί κλπ.) στην προσπάθεια βιωσιμότητας και ανάπτυξής τους, οι ανάγκες τους και οι τρόποι αντιμετώπισής τους. Πως τα συνεργατικά εγχειρήματα μπορούν να διαμορφώσουν από τα κάτω μια κοινή στρατηγική και να συνεργαστούν μεταξύ τους και με άλλες μορφές σχημάτων ΚΑΛΟ, με στόχο την παραγωγή πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων για όλους (συνεργατικά σχήματα, κοινωνία, περιβάλλον); – Προτάσεις.

Θεματική συνεδρίαση 1 (Β΄μέρος). Τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα συνεργατικά εγχειρήματα (ΚΟΙΝΣΕΠ, συνεταιρισμοί κλπ.) στην προσπάθεια βιωσιμότητας και ανάπτυξής τους, οι ανάγκες τους και οι τρόποι αντιμετώπισής τους. Πως τα συνεργατικά εγχειρήματα μπορούν να διαμορφώσουν από τα κάτω μια κοινή στρατηγική και να συνεργαστούν μεταξύ τους και με άλλες μορφές σχημάτων ΚΑΛΟ, με στόχο την παραγωγή πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων για όλους (συνεργατικά σχήματα, κοινωνία, περιβάλλον); – Προτάσεις.

Θεματική συνεδρίαση 2. Ποια είναι η κατάλληλη πανελλαδική οργανωτική μορφή διαμόρφωσης και υλοποίησης της συνεργασίας και της κοινής στρατηγικής; - Προτάσεις
Συνεδρίαση 3Ολοκλήρωση εργασιών της πανελλαδικής συνάντησης. Συγκρότηση ομάδων εργασίας


Τετάρτη 8 Μαρτίου 2017

Πρόγραμμα Πανελλαδικής Συνάντησης συνεργατικών εγχειρημάτων Κ.ΑΛ.Ο., Καρδίτσα, 18-19.3.2017

Πανελλαδική Συνάντηση συνεργατικών εγχειρημάτων
Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.)

18-19 Μαρτίου 2017

Αίθουσα συνεδρίων Εργατικού Κέντρου Καρδίτσας
Ιεζεκιήλ 44, ΚαρδίτσαΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ


Σάββατο 18 Μαρτίου 2017

10:00               Άφιξη συμμετεχόντων στο χώρο της συνάντησης - Εγγραφές

10:30 – 12:30  Θεματική συνεδρίαση 1
Τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα συνεργατικά εγχειρήματα (ΚΟΙΝΣΕΠ, συνεταιρισμοί κλπ.) στην προσπάθεια βιωσιμότητας και ανάπτυξής τους, οι ανάγκες τους και οι τρόποι αντιμετώπισής τους. Πως τα συνεργατικά εγχειρήματα μπορούν να διαμορφώσουν από τα κάτω μια κοινή στρατηγική και να συνεργαστούν μεταξύ τους και με άλλες μορφές σχημάτων ΚΑΛΟ, με στόχο την παραγωγή πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων για όλους (συνεργατικά σχήματα, κοινωνία, περιβάλλον); – Προτάσεις.

12:30 – 12:40  Διάλειμμα

12:40 – 14:30  Θεματική συνεδρίαση 1 (Συνέχεια)

14:30 – 15:30  Διάλειμμα – Ελαφρύ γεύμα

15:30 – 17:30  Θεματική συνεδρίαση 2
Ποια είναι η κατάλληλη πανελλαδική οργανωτική μορφή διαμόρφωσης και υλοποίησης της συνεργασίας και της κοινής στρατηγικής;  - Προτάσεις

17:30 – 17:40  Διάλειμμα

17:40 – 19:30  Θεματική συνεδρίαση 2 (συνέχεια)

Κυριακή 19 Μαρτίου 2017

10:30 – 13:30  Ολοκλήρωση εργασιών της πανελλαδικής συνάντησης.
Συνεδριάσεις των εθελοντικών ομάδων εργασίας, που θα προκύψουν από την συνάντηση.


* Όλοι οι εκπρόσωποι των συμμετεχόντων σχημάτων θα έχουν εξίσου τον λόγο στις δύο θεματικές ενότητες με βάση τον αριθμό ομιλητών που θα δηλωθούν κατά τη συνάντηση και τον διαθέσιμο χρόνο σε κάθε θεματική συνεδρίαση. Εφόσον υπάρχει διαθέσιμος χρόνος τον λόγο θα πάρουν ισότιμα και οι άλλοι παρόντες των συνεργατικών σχημάτων στη συνάντηση.